Specjalizacje Nurkowe

Prowadzimy szkolenia z następujących specjalizacji SDI:

  • Pierwsza pomoc – CPROX1st & AED
  • Nurkowanie głębokie – Deep Diving
  • Nawigacja podwodna – Underwater Navigation Diving
  • Nurkowanie nocne i w ograniczonej widoczności – Night-limited Visibility
  • Suche skafandry – Dry Suit Diving
  • Nurkowanie wrakowe – Wreck Diving
  • Nurkowanie w konfiguracji bocznej – Sdi Sidemount
  • Specjalista sprzętowy – Equipment Specialist
  • Nurkowanie podlodowe – Ice Diving
  • Poszukiwanie i wydobywanie – Search & recovery diving